In het verleden zijn met enige regelmaat platte daken ingestort, omdat zich grote hoeveelheden water op het dak verzamelden. Dit kan gebeuren als de afvoer van regenwater niet of onvoldoende functioneert. Water dat niet weg kan, zorgt voor een hoge belasting op de onderliggende constructie. De constructie buigt door, waardoor nog meer water kan toestromen, wat leidt tot verdere doorbuiging …. enzovoort! Zorg dus altijd voor voldoende en goed functionerende noodoverstorten of beperk de dakopstand.

Instorting door wateraccumulatie (foto: Adviesbureau Hageman)
Instorting door wateraccumulatie (foto: Adviesbureau Hageman)

Inspecteer  regelmatig goten, afvoerroosters, hemelwaterafvoeren en noodoverstorten en houd ze schoon om accumulatie en instorting te voorkomen!  Let daarbij ook op tekenen van daklekkages in een gebouw.

Ook extreme sneeuwval kan tot gevaarlijke situaties leiden. Wees hier alert op en laat bij twijfel de sneeuw tijdig ruimen.

Voor een onderbouwde risicobeoordeling verwijzen wij naar de publicatie van het Ministerie van VROM: “Risicobepaling lichte platte daken”. Deze brochure kunt u hier downloaden.