Onoordeelkundige ingrepen in de constructie, bijvoorbeeld het maken van openingen waar deze constructief gezien niet kunnen, kunnen resulteren in een direct verlies aan draagkracht. Het is ook mogelijk dat dergelijke ingrepen resulteren in een wijziging in de krachtsafdracht. Ook dat kan resulteren in een constructief onveilige situatie.

Voor verbouwingen aan de hoofddraagconstructie moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen

Andere aspecten die aandacht vereisen zijn het “vast zetten” van dilataties en het doorbreken van verticale en/of horizontale brandcompartimentering (zie ook de borgingsactie ‘Veranderend gebruik’).

Algemeen geldt dat u bij verbouwingen die leiden tot ingrepen in de constructie, altijd een ter zake deskundige constructeur moet inschakelen. Voor veranderingen aan de (hoofd-)draagconstructie is bovendien meestal een omgevingsvergunning vereist.