Wijzigingen in de uitvoering vormen vaak aanleiding tot problemen!

In de praktijk blijkt dat incidenten op het gebied van constructieve veiligheid soms het gevolg zijn van wijzigingen die op de bouwplaats – meestal om uitvoeringstechnische redenen – worden doorgevoerd in constructieve details. Dergelijke wijzigingen mogen nooit zonder toestemming van de coördinerend constructeur (en het bevoegd gezag) worden doorgevoerd.