De toestand van een bestaand bouwwerk kan aanleiding zijn om de veiligheid te beoordelen. Daarnaast kunnen andere aanleidingen bestaan om het bouwwerk zorgvuldig te checken. De NEN 8700 “Beoordelen van bestaande bouwconstructies” geeft de volgende typische momenten om een bestaand bouwwerk opnieuw te beoordelen:

 • bij het vermoeden van onvoldoende sterkte;
 • na een opgetreden bijzondere belasting;
 • bij constatering van schade, grote vervormingen of mogelijke tekortkomingen;
 • bij ingrijpende verandering van gebruik en daarmee van belastingen of bij verandering van omgeving;
 • bij invoering van nieuwe eisen in de regelgeving;
 • aan het einde van de formele levensduur.

Het Bouwbesluit verwijst naar deze NEN 8700. De norm is op drie niveaus te gebruiken:

 1. Voor het constructief toetsen van ontwerpen van bouwconstructies bij verbouwplannen;
 2. Voor toetsing van een bestaand bouwwerk aan een prestatieniveau: soms wilt u van een bouwwerk weten of het aan een zeker gekozen prestatieniveau voldoet. Een dergelijke vraag kan opkomen indien u herbestemming van een bouwwerk overweegt. NEN 8700 geeft daarvoor de aanwijzingen.
 3. Voor toetsing aan het afkeurniveau: het specifieke prestatieniveau waar een bouwwerk absoluut niet onder mag komen.
  NEN 8700 bevat de voorschriften om te beoordelen of die bouwwerken in constructieve zin moeten worden afgekeurd.

De NEN 8700 moet altijd in samenhang met de Eurocodes worden gebruikt.

Het beoordelen van bestaande constructies kan nodig zijn om zeker te stellen dat zij voldoen aan de betrouwbaarheidseisen volgens het Bouwbesluit. Schakel bij het beoordelen van de actuele conditie van materialen deskundigen in (bijvoorbeeld betononderhoudsdeskundigen).