Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van een bouwwerk aansprakelijk voor eventuele materiële en/of lichamelijk schade die iemand leidt door een ondeugdelijke technische kwaliteit van dat bouwwerk. Vanuit die verantwoordelijkheid moet u als eigenaar de toestand van het bouwwerk (laten) bewaken.

Uitvoeren van een 'ferroscan' om de wapening van een bestaande betonconstructie te controleren
Uitvoeren van een 'ferroscan' om de wapening van een bestaande betonconstructie te controleren

U moet het bouwwerk periodiek (laten) inspecteren om vast te stellen of het nog steeds veilig kan worden gebruikt.  Let met name op verminderde materiaaleigenschappen, schades, wijzigingen in de constructie en gewijzigd gebruik voor zover deze de constructieve veiligheid van het bouwwerk kunnen beïnvloeden. Zonodig moet u maatregelen treffen.