Als eigenaar/beheerder moet u  zorgen dat bij calamiteiten (grote vervormingen, scheurvorming, brand, aanrijdingen en dergelijke) gebruikers en omwonenden zo min mogelijk risico lopen. Zorg ervoor dat onmiddellijk de juiste maatregelen worden getroffen. Laat bij twijfel aan de veiligheid van de constructie het gebouw ontruimen tot deskundigen het tegendeel hebben bewezen. Een bouwwerk mag pas weer worden vrijgeven voor gebruik, wanneer een deskundige constructieve beoordeling uitwijst dat dit mogelijk is.

Scheurvorming in de parkeergarage onder het Bos- en Lommerplein, Amsterdam 2006 (foto: Intron)
Scheurvorming in de parkeergarage onder het Bos- en Lommerplein, Amsterdam 2006 (foto: Intron)