Bij de behandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik dient u nogmaals te checken of de constructieve veiligheid bij brand voldoende is gewaarborgd (beoordeling van de brandwerendheid van de draagconstructies op basis van schriftelijke toelichtingen van de constructeur).