Laat bij veranderend gebruik van het gebouw de ontwerpend en/of coördinerend constructeur checken of in hoeverre dit problemen kan opleveren voor de constructieve veiligheid. Ook de brandveiligheid – bijvoorbeeld doorbrekingen van verticale en horizontale brandcompartimenteringen – is daarbij een aandachtspunt.

Voorkom ondoordachte doorbrekingen van brandcompartimenteringen
Voorkom ondoordachte doorbrekingen van brandcompartimenteringen

Bij verbouwingen die leiden tot ingrepen in de constructie moet u altijd een ter zake deskundige constructeur inschakelen. Voor veranderingen aan de (hoofd-)draagconstructie is veelal een omgevingsvergunning vereist.