De laatste jaren zijn met enige regelmaat platte daken ingestort, omdat zich grote hoeveelheden water verzamelden doordat de afvoer van regenwater niet of onvoldoende functioneerde. Water dat niet weg kan, zorgt voor een hoge belasting op de onderliggende constructie. De constructie buigt door, waardoor nog meer water kan toestromen, wat leidt tot verdere doorbuiging …. enzovoort!

Instorting door wateraccumulatie (foto: Adviesbureau Hageman)
Instorting door wateraccumulatie (foto: Adviesbureau Hageman)

Inspecteer daarom regelmatig goten, afvoerroosters, hemelwaterafvoeren en noodoverstorten en houd ze schoon om accumulatie en instorting te voorkomen!  Zie ook het artikel op de website van de brancheorganisatie Vebidak.

Ook extreme sneeuwval kan tot gevaarlijke situaties leiden. Wees hier alert op en laat bij twijfel de sneeuw tijdig ruimen.