In BIM projecten stelt de opdrachtnemer doorgaans een BIM-regisseur of -coördinator aan (de ‘BIM-regisseur ON’). De Bouwinformatieraad (BIR) pleit ervoor dat ook de OG een eigen BIM-regisseur aanstelt (de ‘BIM-regisseur OG’).

Tot het takenpakket van de ‘BIM-regisseur OG’ kunnen onder meer behoren:

  • Het opstellen van een BIM Protocol en een Informatie Leveringsspecificatie (ILS);
  • Het vertegenwoordigen van de OG in BIM-gerelateerde zaken in het project;
  • Het verzorgen/coördineren van correcte BIM-leveringen aan de ON (onder meer de Vraagspecificatie, gegevens m.b.t. de bestaande situatie/bestaande areaalgegevens, de ILS, het BIM Protocol);
  • Het onderhouden van de contacten met de “BIM Regisseur ON”.
  • Het opzetten van workflows voor controle en goedkeuring van BIM-leveringen van de ON en het adviseren van de OG inzake de acceptatie van deze leveringen;
  • Het opzetten van een informatie managementsysteem voor het project;
  • Het opzetten van een workflow voor wijzigingenmanagement;
  • Het opzetten van een risicomanagementsysteem.