Algemeen geldt dat een ontwerpend constructeur het constructief ontwerp maakt tot en met de fase Definitief Ontwerp / aanvraag Omgevingsvergunning. Een  coördinerend constructeur verzorgt vervolgens de engineering en de begeleiding van de realisatie. Maar wie contracteert de ontwerpend, en wie de coördinerend constructeur? Dat is afhankelijk van de contractvorm.

Het is raadzaam dat de partij – Opdrachtgever (OG) of Opdrachtnemer (ON) – die in een bepaalde fase de meeste invloed heeft op de constructeur, deze constructeur ook contracteert. Afhankelijk van:

a) de algemene contractvoorwaarden;
b) wie de aanvrager van de Omgevingsvergunning voor het bouwen is;
c) welke partij de ontwerpverantwoordelijkheid draagt;

adviseren wij om de contractering van de ontwerpend constructeur (OC) en coördinerend constructeur (CC) volgens de onderstaande tabel uit te voeren. U kunt te tabel ook hier downloaden als pdf.

In de onderstaande figuren (bron: BAM) is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen ontwerpend constructeur, coördinerend constructeur en verschillende deelconstructeurs bij verschillende contractvormen op andere wijze in beeld gebracht. Ook is te zien welke partij per contractvorm verantwoordelijk is voor welke constructeur(s).

Traditioneel contract. De OG is verantwoordelijk voor het functioneel & constructief ontwerp én de engineering. De OG contracteert dan ook zowel de ontwerpend als de coördinerend constructeur (bij voorkeur dezelfde constructeur). De ON is verantwoordelijk voor de productengineering: het werk van de deelconstructeurs van de verschillende leveranciers.
Traditioneel contract. De OG is verantwoordelijk voor het functioneel & constructief ontwerp én de engineering. De OG contracteert dan ook zowel de ontwerpend als de coördinerend constructeur (bij voorkeur dezelfde constructeur). De ON is verantwoordelijk voor de productengineering: het werk van de deelconstructeurs van de verschillende leveranciers.
Engineering & Build. De OG is verantwoordelijk voor het functioneel & constructief ontwerp en contracteert daartoe de ontwerpend constructeur. De ON is verantwoordelijk voor de engineering en contracteert daartoe de coördinerend constructeur. De ontwerpend constructeur moet zorgen voor een adequaat 'extern overdrachtsdocument'. Net als bij 'traditioneel' is de ON verantwoordelijk voor het werk van de deelconstructeurs van de leveranciers.
Engineering & Build. De OG is verantwoordelijk voor het functioneel & constructief ontwerp en contracteert daartoe de ontwerpend constructeur. De ON is verantwoordelijk voor de engineering en contracteert daartoe de coördinerend constructeur. De ontwerpend constructeur moet zorgen voor een adequaat 'extern overdrachtsdocument'. Net als bij 'traditioneel' is de ON verantwoordelijk voor het werk van de deelconstructeurs van de leveranciers.
Design & Build. De OG is 'slechts' verantwoordelijk voor het opstellen van een functionele specificatie (Vraagspecificatie) en/of een schetsontwerp + een risicoanalyse. De ON draagt volledige ontwerpverantwoordelijkheid en contracteert daarom zowel de ontwerpend als de coördinerend constructeur (bij voorkeur dezelfde).
Design & Build. De OG is 'slechts' verantwoordelijk voor het opstellen van een functionele specificatie (Vraagspecificatie) en/of een schetsontwerp + een risicoanalyse. De ON draagt volledige ontwerpverantwoordelijkheid en contracteert daarom zowel de ontwerpend als de coördinerend constructeur (bij voorkeur dezelfde).