Voor het ontwerpen van een bouwwerk is veel specialistische kennis nodig. Kennis die is verspreid over verschillende disciplines: de architect, de bouwfysicus, de constructeur, de installatieadviseur, uitvoeringsdeskundige, enzovoort. Wanneer de inbreng van deze disciplines onvoldoende is en/of te laat op elkaar worden afgestemd, ontstaan kwaliteits- en/of veiligheidsproblemen.

‘Geïntegreerd ontwerpen’ is het devies! Stel zo snel mogelijk een compleet ontwerpteam samen, inclusief een ontwerpend constructeur. Stel de verschillende specialisten van meet af aan in staat om hun deskundigheid in te brengen. Eis dit ook van hen.

Een goede ‘technische ontwerpcoördinator’ (BIM-regisseur / BIM coördinator) is essentieel voor het goed op elkaar afstemmen van de verschillende deelontwerpen.