De eerste jaren zal de wet alleen gelden voor de zogenaamde gevolgklasse 1 bouwwerken. Uitgewerkt moet worden wat die gevolgklasse 1 precies inhoud. Ook kan (of moet) worden besproken of het nieuwe Compendium gelijk wordt ingericht voor alle drie de gevolgklassen, dit terwijl nog niet vaststaat of die stap ooit gezet gaat worden.