Veel met name kleinere (deel-)gemeenten hebben onvoldoende capaciteit of onvoldoende gekwalificeerde medewerkers om het constructief ontwerp van grotere bouwprojecten naar behoren te toetsen. In dergelijke gevallen doet u er verstandig aan om de toetsing uit te besteden aan een RUD, een andere gemeente, een extern adviesbureau of een TIS.

Vooruitlopend op de Wkb maken gemeenten op grote schaal gebruik van private partijen

Tegenwoordig maken gemeenten op grote schaal gebruik van private partijen. In diverse vormen. De regie ligt bij de gemeente; de uitvoering bij private partijen of Omgevingsdienst. Het College van B&W blijft onverkort verantwoordelijk.