Om het integrale, BIM-ondersteunde ontwerpproces goed te laten verlopen, zijn goede werkafspraken noodzakelijk. Hier ligt een kerntaak voor de BIM regisseur ON. Als BIM regisseur moet u letterlijk de regie nemen en het maken van de afspraken initiëren en coördineren. De resultaten legt u vast in een BIM Uitvoeringsplan. Dit document is het antwoord van het ontwerpteam op het BIM Protocol en de Informatieleveringsspecificatie (ILS) van de opdrachtgever. In het BIM Protocol legt de opdrachtgever de contractuele eisen aan het BIM-proces vast. In de ILS specificeert hij of zij welke digitale informatie de gezamenlijke projectpartners bij oplevering en tussentijds moeten leveren. In het BIM Uitvoeringsplan leggen die projectpartners de afspraken vast die noodzakelijk zijn om dat voor elkaar te krijgen.

Om u te helpen met het opstellen van een BIM Uitvoeringsplan én om meer eenheid in documenten te verkrijgen, bieden de Bouwinformatieraad (BIR) en BIM Loket het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan” aan. Dit model kunt u gebruiken als template voor uw eigen, projectspecifieke BIM Uitvoeringsplan. Zie BIM Protocol en Uitvoeringsplan.