Bouwpartners moeten hun deelontwerpen – bouwkundig, constructief en installatietechnisch – van meet af aan goed op elkaar afstemmen.  Architect, constructeur, bouwfysicus en/of installatieadviseur moeten daarom gelijkwaardige opdrachten krijgen en vanaf het begin als team optreden. De ontwerpleiding – de architect en/of de BIM regisseur ON – moet erop toezien dat alle ontwerptaken tijdig en in onderlinge samenhang worden uitgevoerd. Voorkom dat één van de deelontwerpen in de ontwikkeling gaat achterlopen. De BIM-werkwijze is een uitstekende tool voor de ondersteuning van geïntegreerd ontwerpen (zie “Constructieve Veiligheid en BIM” bij de downloads).

Het ontwerpen van een veilig gebouw is teamwork!

Analyses van (bijna-)instortingen leren, dat de meeste bouwfouten al in de ontwerpfase ontstaan. Veel problemen ontstaan doordat deelontwerpen onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Tijdige afstemming van deelontwerpen kan voorkomen dat tijdens de uitvoering verrassingen optreden door onvoorziene sparingen, te kleine schachtafmetingen, plaatsing van roltrappen in constructieve vloervelden enzovoort.

Vaak ontbreekt een integrale benadering van constructie en brandveiligheid. Gevolg is dat constructieonderdelen niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. Dit is vooral een risico wanneer (verticale en horizontale) brandcompartimenteringen nog in een laat stadium worden gewijzigd.