In deze fase heeft de coördinerend constructeur het voortouw in het analyseren en beheersen van risico’s op het gebied van constructieve veiligheid. Als uitvoerend bouwbedrijf dient u bij te dragen aan het risicomanagement door op grond van de eigen  rol en expertise tijdig uitvoeringsrisico’s te signaleren en te analyseren en passende beheersmaatregelen voor te bereiden. Daarnaast zal het risicodossier ongetwijfeld beheersmaatregelen bevatten die u niet zelf hebt geformuleerd, maar wel moet voorbereiden en uitvoeren.

Beheersmaatregel: onderstempeling van breedplaatvloeren
Beheersmaatregel: onderstempeling van breedplaatvloeren