Anders dan bij een contract onder de UAV 2012, is het uitgangspunt bij een contract onder de UAV-GC 2005 dat de Opdrachtgever geen dagelijkse controle houdt (of laat houden) op de technische uitwerking (‘engineering’) van het ontwerp. De opdrachtnemende partij (D&B aanbieder) is immers volledig verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van zijn eigen werkzaamheden. Dat wil niet zeggen dat u als Opdrachtgever helemaal geen invloed hebt op de kwaliteit van de engineering. U kunt immers bij de contractvorming een Projectkwaliteitsplan en/of een Keuringsplan Ontwerp- en Engineeringswerkzaamheden en keuringsrapporten ter acceptatie uitvragen (zie ook de borgingsactie Projectkwaliteitsplan uitvragen). Beoordeel deze documenten kritisch, voordat u ze accepteert. Geven ze u voldoende vertrouwen dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt? Zo niet, dan moet u schriftelijk beargumenteren waarom u de documenten/informatie niet accepteert. De opdrachtnemer moet dan betere plannen voorleggen. In keuringsplannen die de Opdrachtnemer ter acceptatie indient, kunt u desgewenst ‘stop- en bijwoonpunten’ vermelden. Op die momenten in het ontwerp- of engineeringsproces kunt u toetsen of deelresultaten aan de gestelde eisen voldoen en deze  al dan niet ‘accepteren’.

WordPress › fout

Er heeft zich een kritische fout voorgedaan op je website.

Lees meer over probleemoplossing in WordPress.