Organiseer tijdens de start van het engineeringproces een startbespreking. Bespreek daarin onder meer het ‘Projectplan engineering constructies’.  De ontwerpend constructeur dient het ontwerp en de bijbehorende bouwmethode toe te lichten.

Deze startbespreking is cruciaal voor de constructieve veiligheid!

Schep duidelijkheid over uitgangspunten, taken en verantwoordelijkheden. Stel de projectteamleden in de gelegenheid om vragen te stellen en beantwoord die. Bespreek ook het ‘Toetsingsprotocol constructieve samenhang’ en de diepgang van de controles van en door de diverse betrokken partijen. Een voorbeeld van een agenda is bijgevoegd.