Risicomanagement vraagt constante aandacht om tot een constructief veilig bouwwerk te komen. Als het goed is, heeft de ontwerpend constructeur een risico-analyse gemaakt en een risicodossier opgezet. Dit dossier maakt deel uit van de overdrachtsdocumenten tussen ‘ontwerp’ en ‘engineering’. Als coördinerend constructeur pakt u het risicomanagement weer op in de fase van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (of – als u ook de ontwerpend constructeur bent – gaat u ermee door). U neemt daarbij het overgedragen risicodossier als uitgangspunt. Mogelijk staan daarin beheersmaatregelen die de ontwerpend constructeur heeft geformuleerd, maar die ú moet (laten) uitvoeren.

Het overgedragen risicodossier kan beheersmaatregelen bevatten die u nú moet uitvoeren

U evalueert de risico-analyse, voegt eventuele nieuwe risico’s die u in deze fase signaleert toe, analyseert die en neemt waar nodig adequate beheersmaatregelen. U bespreekt restrisico’s en aandachtspunten met deelconstructeurs en de uitvoerende partij(en).

Zie verder ook de borgingsactie Risico-analyse en risicodossier.