Hard gelag
De coronamaatregelen die we met ons allen moeten nemen om het virus eronder te krijgen, zijn voor onder anderen horecaondernemers een hard gelag! Zij zoeken creatieve oplossingen om hun gasten in de 1,5 meter samenleving toch te kunnen verwelkomen in een veilige omgeving. Bijvoorbeeld door een overdekt winterterras te creëren. Maar daar is een vergunning voor nodig!

Richtlijn
Het COBc, de vereniging van ambtenaren die gaan over de handhaving van regelgeving op het gebied van constructieve veiligheid, heeft speciaal voor dit soort gevallen de “Richtlijn Constructieve Veiligheid Bouwsels i.h.k.v. Coronamaatregelen” gepubliceerd. Het is een uitbreiding op de al langer bestaande “Richtlijn Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning”. Een kernbepaling is dat voor tijdelijke bouwsels een lagere windbelasting (6 à 8 Beaufort, afhankelijk van omstandigheden) mag worden aangehouden dan de Eurocodes voorschrijven voor permanente bouwwerken. Voorwaarde is dat beheersmaatregelen worden genomen als deze windbelasting dreigt te worden overschreden. Bijvoorbeeld ontruiming.

Meer informatie
Lees ook het artikel van Dick Bezemer, vertegenwoordiger van COBc in de KPCV partnergroep, op de site van de Vereniging BWT Nederland. U kunt daar ook de nieuwe richtlijn downloaden.