Inspecties en advisering zijn van groot belang voor het beheer en onderhoud van vaste en beweegbare kunstwerken, kademuren, geotechnische-, oever- en andere constructies. Een systematische werkwijze is daarbij belangrijk, zeker als er veel constructies moeten worden beheerd. CROW-CUR-Aanbeveling 117 (CUR117) speelt hierop in. De aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, (nader) onderzoek en advies voor het beheer van kunstwerken en hun technische installaties.

De eerste editie van CUR117 is uitgebracht in 2015 als uitbreiding van CUR-Aanbeveling 72 ‘Inspectie en onderzoek van betonconstructies’ . In CUR72 werden echter alleen betonconstructies beschreven. In CUR117 is dat uitgebreid met meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen. Dit heeft geresulteerd in een algemeen geldende aanbeveling voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken.

Na 5 jaar is CUR117 herzien. Een van de redenen van deze herziening is dat inmiddels de meeste Handboeken inspectie die bij de aanbeveling horen, beschikbaar zijn. De vernieuwde CUR-aanbeveling is te bekijken en te bestellen in de CROW-shop.