Tweede succesvolle editie
Op 9 april j.l. werd de tweede editie van de cursus “Borgen van constructieve veiligheid in de praktijk” succesvol afgesloten met een boeiende intervisiesessie. De cursus – een samenwerking van de Betonvereniging, Bouwen met Staal, KPCV en VNconstructeurs – bestond uit drie webinars en deze afsluitende live sessie bij RHDHV in Amersfoort. Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid; het was daarom verheugend dat zich onder de ruim 30 deelnemers niet louter constructeurs, maar ook vertegenwoordigers van diverse opdrachtgevers bevonden.

De “zachte” kant
Geen kromme d’s in de cursus, maar des te meer aandacht voor de “zachte” kant van de borging van constructieve veiligheid. In de webinars legden de twaalf inleiders achtereenvolgens de nadruk op het proces (o.a. taken en verantwoordelijkheden bij verschillende contractvormen), de mens (o.a. competenties) en (veiligheids-)cultuur.

In de intervisiesessie deelden de cursisten in een zeer open sfeer praktijkervaringen met elkaar. Schrijnende cases soms, met als rode draad dat als puntje bij paaltje komt, het belang van constructieve veiligheid het al snel aflegt tegen tijd en geld. Voor de vier organisatoren van de cursus is er dus nog veel missiewerk te verrichten!

Een mooi verslag van de intervisiesessie is te vinden op de website van VNconstructeurs.

Evaluatie
Bij de afsluitende evaluatie bleek dat de deelnemers de cursus als geheel hoog waardeerden. Opgemerkt werd dat er in de opleidingen en in de dagelijkse praktijk vaak weinig aandacht is voor de “zachte” factoren, terwijl die juist zo bepalend zijn voor het bereiken van constructieve veiligheid. Een derde editie van de cursus ligt dus zeker in het verschiet!