Document waarin de projectpartners de BIM-gerelateerde (samenwerkings-)afspraken voor het project vastleggen en actueel houden, zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de eisen en voorwaarden uit het BIM Protocol en de ILS en optimaal wordt voorzien in de daaruit voortvloeiende informatiebehoeften van de projectpartners onderling (Bron: Nationaal Model BIM Protocol http://www.bimloket.nl/NationaleModellen-BIM-Protocol-en-Uitvoeringsplan)