Specificatie van de content, de structuur en de dragers van (BIM-)data die op de door de opdrachtgever gedefinieerde leveringsmomenten moeten worden geleerd aan de opdrachtgever ter ondersteuning van besluitvorming in de diverse fasen van de levenscyclus van het bouwwerk en ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud. (Bron: Nationaal Model BIM Protocol http://www.bimloket.nl/NationaleModellen-BIM-Protocol-en-Uitvoeringsplan)