Met veiligheidscultuur wordt bedoeld hoe er binnen een organisatie wordt omgegaan met veiligheid. Niet alleen het beleid en de regels van een organisatie bepalen de veiligheidscultuur maar vooral ook de houding, het gedrag, de meningen en het bewustzijn van de personen in een organisatie. Kennis draagt in belangrijke mate bij aan een veiligheidscultuur. Bij een goed veiligheidsbewustzijn is men bekend met de risico’s of beter gezegd: is men bekend met welke gevaren er kunnen optreden en wat de kans is dat dat ook werkelijk gebeurt als bijvoorbeeld bepaalde maatregelen uit dit Kennisportaal Constructieve Veiligheid niet correct worden opgevolgd. Het gaat om het snappen van het nut en de noodzaak van het toepassen van regels. Een goede veiligheidscultuur wordt bevorderd door: een open communicatie, met wederzijds respect naar elkaar luisteren en met elkaar meedenken. Elkaar kunnen en willen aanspreken op fouten. Men kan kennis en ervaringen delen en onbevreesd fouten of vergissingen melden. De veiligheidscultuur waarin organisaties en teams werken bepaalt in belangrijke mate hoe nauwgezet het proces van constructieve veiligheid wordt opgevolgd. Of anders gezegd: de veiligheidscultuur heeft invloed op de constructieve veiligheid van een bouwwerk.