Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van het bouwen (Wkb) wacht nog steeds op definitieve goedkeuring door de Eerste Kamer. De plenaire behandeling is gepland voor 14 mei 2019. In afwachting daarvan heeft het Ministerie BZK al wel vast het nodige aan voorlichting gedaan. Met de invoering van de Wkb zal het bouwzicht ingrijpend veranderen. Het Ministerie publiceert op de website van de Rijksoverheid een infograhic, die de beoogde procesgang van het bouwtoezicht onder de Wkb in beeld brengt. Een belangrijke rol is weggelegd voor de ‘onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitscontroleur’. Deze checkt gedurende het hele ontwerp en de uitvoering op de bouwtechnische eisen. Bouwbedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun bouwwerken. De gemeente blijft bevoegd gezag en kan handhavend optreden na signalen van de kwaliteitscontroleur, derden of na eigen waarneming.

Deze infographic toont de rol van de gemeente en de onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur voor, tijdens en bij oplevering van een bouwproject. Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/01/17/infographic-kwaliteit-en-veiligheid-van-gebouwen-verbeteren. 

Zie ook ons nieuwbericht over het bestuursakkoord dat het Ministerie BZK over de Wkb sloot met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): Bestuursakkoord invoering Wkb. Als de Eerste Kamer instemt, moet de wet zich eerst nog bewijzen in allerlei proefprojecten: 10% van alle woningbouwprojecten.