Onlangs verdedigde Nick Dubbeldam met succes zijn afstudeerwerk aan de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft, studierichting Construction Management en Engineering. Zijn onderwerp: Designing concrete slabs with openings: A study to the design process and structural behavior of concrete slabs with openings due to non-structural elements”. 

Doel van het onderzoek is het verbeteren van de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren met ingestorte niet-constructieve elementen, zoals ventilatiekanalen. Nick onderzocht verschillende veiligheidsproblemen die bij zulke constructies optreden. Hij concludeerde dat die onder meer te wijten zijn aan het ontbreken van specifieke rekenregels, maar vooral ook aan de gebrekkige afstemming tussen de betrokken disciplines. Dat het installatietechnische ontwerp vaak een fase achterloopt op het constructief ontwerp, identificeert hij als een belangrijke foutenbron. Dat is precies de problematiek waarover ook de KPCV Taakgroep Installaties zich buigt. Reden voor Nick Dubbeldam om deze Taakgroep uit te nodigen  op te treden als expert panel voor zijn afstudeerwerk.

Nick’s oplossing betreft een geïntegreerde ontwerpstrategie, bestaande uit technische rekenregels en een verbeterd ontwerpproces. Het expert panel acht de ontwerpstrategie haalbaar, maar concludeert ook dat er méér nodig is (buiten de scope van het afstudeeronderzoek).  Bijvoorbeeld de toepassing van andere aanbestedingsmodellen en aanpassing van de DNR-STB. Aan dit laatste wordt gewerkt.

Nick Dubbeldam’s afstudeerwerk is te vinden onder http://resolver.tudelft.nl/uuid:8089884f-2f36-412c-8ef1-5d9a6534d43b.