De KPCV Taakgroep Bestaande Bouw werkte medio 2019 voorstellen uit voor de borging van de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen.  Eén van de aanbevelingen luidde dat de eigenaar van een bouwwerk dit periodiek dient te (laten) beoordelen op technische veiligheidsaspecten. Er zou een soort APK-keuring voor gebouwen moeten komen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) nam destijds al een verwijzing naar deze aanbeveling op in haar rapport n.a.v. de instorting van het tribunedak van het AZ-stadion. Het is verheugend om te zien dat minister Ollongren nu voornemens is om deze “APK” wettelijk verplicht te stellen voor grote publieke gebouwen, getuige haar kamerbrief over de bevindingen van de OvV. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting wordt de KNVB aanbevolen om te bevorderen dat eigenaren van voetbalstadions op zo kort mogelijke termijn het “Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal” gaan volgen. De integrale tekst van de kamerbrief kunt u hier lezen.

Taakgroep Bestaande Bouw in vergadering bijeen: Dick Stoelhorst (BouwWise!), Dieter van Delft (ProRail), Peter Nuiten (VBR / Rendon Onderhoudsgroep), Corné van der Steen (VABOR / Technoconsult), Jurgen Hielema (Rijksvastgoedbedrijf), Roland Verbrugge (KREKON), Huibert Borsje (TNO) en Cees Orij (Rijkswaterstaat); achter de camera: Dik Spekkink (Spekkink C&R)
Taakgroep Bestaande Bouw in vergadering bijeen: Dick Stoelhorst (BouwWise!), Dieter van Delft (ProRail), Peter Nuiten (VBR / Rendon Onderhoudsgroep), Corné van der Steen (VABOR / Technoconsult), Jurgen Hielema (Rijksvastgoedbedrijf), Roland Verbrugge (KREKON), Huibert Borsje (TNO) en Cees Orij (Rijkswaterstaat); achter de camera: Dik Spekkink (Spekkink C&R)