KPCV is aan zijn vierde jaar begonnen. We zijn trots op wat KPCV inmiddels betekent voor constructieve veiligheid! Maar de wereld staat niet stil. Voortdurend zijn er nieuwe inzichten, zien nieuwe ontwikkelingen het licht. KPCV speelt daarop in, mede geïnspireerd door onze partners. Dus gaan er weer Taakgroepen aan de slag met nieuwe opdrachten, zoals:

  • Taakgroep Bestaande Bouw. We maken onderscheid in kosmetische, technische en constructieve reparaties. De Taakgroep gaat de betreffende inhoud van KPCV daarop aanpassen. Ook zijn er ontwikkelingen om het hergebruik van bestaande constructies verder te stimuleren. Een derde aandachtspunt is de toenemende complexiteit van herstelwerkzaamheden met de inzet van allerhande tijdelijke constructies.
  • Taakgroep Digitale Ontwikkelingen. De voortschrijdende mogelijkheden van software vragen om een heroverweging van de huidige inhoud van KPCV. Hoe ontwikkelt zich de relatie tussen constructeur, constructieve veiligheid en digitalisering? Zo groeit de zorg dat instromende constructeurs door de automatisering van routinematige berekeningen onvoldoende “constructeursgevoel” kunnen ontwikkelen.
  • Taakgroep Materialen/Uitvoering en constructieve veiligheid. Onlangs accordeerde de Partnerraad de voorstellen van de Taakgroep, maar de toedeling van verantwoordelijkheden kan strakker en behoeft nog een slag.
  • Taakgroep Installaties. Deze is toe aan de afronding van haar eindvoorstellen, zodat de Partnerraad er in maart een besluit over kan nemen.

Verder hebben gebruikers van de site enkele inspirerende ideeën aangedragen, waarover het bestuur zich beraadt en waar zich mogelijk weer nieuwe Taakgroepen over zullen buigen. Houdt het nieuws daarover in de gaten! Mocht ú ook ideeën hebben voor aanvullingen of verbeteringen van KPCV, aarzel dan niet ze te melden bij info@kpcv.nl.