In de gebruiksfase van bouwwerken is de eigenaar wettelijke verantwoordelijkheid dat blijvend aan de bouwregelgeving wordt voldaan. Als het bouwwerk bijvoorbeeld niet voldoet aan de eisen van constructieve veiligheid, is de eigenaar aansprakelijk voor eventuele schade die personen of zaken als gevolg daarvan lijden. De Taakgroep Bestaande Bouw van KPCV beveelt de eigenaren aan om periodiek, bijvoorbeeld één keer per vijf jaar, een visuele inspectie te laten uitvoeren en heeft de handvatten ontwikkeld voor wat er moet gebeuren als daarbij mogelijk onveilige situaties aan het licht komen. De structuur van borgingsacties voor de fase Gebruik op KPCV is daarop aangepast. Via duidelijke stroomschema’s wordt de eigenaar bij de hand genomen. Zie daarvoor onder andere de borgingsactie “Verantwoordelijkheid van de eigenaar voor constructieve veiligheid”.