Alle partners van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) – op dit moment zijn er dat al 29! – leveren actief bijdragen aan het actualiseren, vernieuwen en uitbreiden van de kennis die we via de website ontsluiten voor de bedrijfstak. Dat gebeurt in “Taakgroepen” die we samenstellen rond specifieke onderwerpen. Zo meldden wij eerder dat er Taakgroepen actief zijn voor de onderwerpen “Innovaties en Systeemgrenzen” en “Geotechniek”. Een Taakgroep komt in een relatief korte periode drie à vier keer bij elkaar en produceert in die periode voorstellen voor nieuwe (of vernieuwde) content. Pas na goedkeuring van de volledig partnergroep volgt publicatie op het KPCV. Zo kunt u er als gebruiker op rekenen dat de website alleen gevalideerde kennis bevat.

De komende maanden gaan vier nieuwe Taakgroepen aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Tijdelijke Constructies – nieuwe partners uit de kringen van uitvoerende bouwbedrijven vinden het belangrijk om op het Kennisportaal meer aandacht te besteden aan de constructieve veiligheid van tijdelijke hulpconstructies, zoals steigers, bekistingen, ondersteuningen enzovoort.
  • Digitale Ontwikkelingen – de digitalisering van het bouwproces komt steeds meer in een stroomversnelling; de communicatie tussen bouwpartners maakt een ontwikkeling door van het ‘uitwisselen van documenten’ naar het ‘delen van data’. Welke kansen en/of bedreigingen levert dit op voor de constructieve veiligheid?
  • Lesmodule/E-learning – het is belangrijk dat gebruikers van het KPCV een volledig inzicht hebben in de mogelijkheden van het portaal. Daarom willen we voor verschillende ‘rollen’ in het proces een online toets ontwikkelen, waarmee gebruikers kunnen checken in hoeverre ze vertrouwd zijn met de voor hen relevante kennis op het portaal.
  • Circulair Bouwen – duurzaamheid heeft veel aandacht en in de slipstream daarvan ook Circulair Bouwen. In dat perspectief worden allerhande voorstellen gedaan voor de toepassing van nieuwe materialen (en/of nieuwe toepassingen van materialen), vaak zonder dat er voldoende bekend is over het langetermijngedrag. Het is verstandig stil te staan bij de gevolgen die dat kan hebben voor de constructieve veiligheid.

De resultaten kunt u in het voorjaar van 2020 verwachten op het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Voor de samenstelling van de Taakgroepen zie https://kpcv.nl/over-dit-portaal/ (even naar beneden scrollen).