Op KPCV.nl zijn onder de knop “Bronnen” heel veel documenten te vinden die zijn gerelateerd aan de borging van constructieve veiligheid van bouwwerken. Steeds vaker willen opdrachtgevers in hun contracten verwijzen naar sommige van die documenten, bijvoorbeeld als het gaat om definities of om de heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen bouwpartners. Op dergelijke documenten voert KPCV versiebeheer uit, zodat een document waarnaar in een contract wordt verwezen, altijd is terug te vinden. Ook al staat er inmiddels een nieuwe versie op de website. Tot voor kort viel het niet mee om tussen de veelheid aan bronnen het juiste (vervallen) document te vinden. Daar is nu verandering in gekomen. De bronnen zijn nu ingedeeld in verschillende categorieën, waaronder “Documenten met versiebeheer” en “Vervallen documenten met versiebeheer”. Zo zijn documenten waarnaar wordt verwezen in contracten, snel en eenvoudig terug te vinden op de site.