Op woensdag 25 januari is het gedachtegoed van het programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd aan ruim 140 betrokkenen in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Plaats van handeling: locatie X op de campus van de TU Delft.

Vijf organisaties sloegen de handen ineen
Koninklijke Bouwend NederlandHet Opdrachtgeversforum in de bouwGovernance Code Veiligheid in de Bouw GCVBVNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs hebben de afgelopen twee jaar gezamenlijk aan het programma gewerkt.  Doel is om de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector structureel te vergroten. Drie werkgroepen deelden hun resultaten op het gebied van Regie op veiligheid, Borgen constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. De deelnemers spraken uitgebreid over de voorgestelde aanpak.

Versterkte rol coördinerend constructeur
De werkgroep Borgen constructieve veiligheid heeft de versterking van de rol van coördinerend constructeur uitgewerkt. In de keten van Opdrachtgever – Ontwerpend Constructeur – Coördinerend Constructeur – Deelconstructeur – Aannemer – Leverancier – Eigenaar wordt de coördinerend constructeur verantwoordelijk voor de constructieve samenhang van het geheel van ontwerp- en detailuitwerking. Dat betreft zowel de hoofddraagconstructie als bouwkundige en (complexe) hulpconstructies. Hij/zij is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende delen, heeft een toetsende rol en mandaat bij de selectie en eventueel vervanging van deelconstructeurs.

De ondertekenaars van het Manifest, v.l.n.r. staand: Wouter Bijman, Annuska Bloemert, Henri v.d. Kamp, Bob Demoet, Dick Stoelhorst, Jack Smeets, Frank Maatje, hurkend: Sander den Blanken
De ondertekenaars van het Manifest, v.l.n.r. staand: Wouter Bijman, Annuska Bloemert, Henri v.d. Kamp, Bob Demoet, Dick Stoelhorst, Jack Smeets, Frank Maatje, hurkend: Sander den Blanken

Manifest Structureel Veiliger
Het overgrote deel van de aanwezigen kon zich vinden in het gedachtegoed dat verwoord is in het Manifest Structureel Veiliger. Naast de vijf initiatiefnemers van het programma ondertekenden ook het Constructeursregister en Kennisportaal Constructieve Veiligheid het Manifest.

Door zich te committeren aan dit Manifest verklaren partijen dat zij ‘altijd veilig’ als uitgangspunt hanteren van ieders handelen in het bouwproces. Dit betekent dat ieder accepteert dat er vanuit veiligheidsperspectief gehandeld wordt in projecten, contracten en de activiteiten waarbij hij/zij betrokken is, daar zelf naar handelt en daar anderen op aanspreekt”.

Lees hier het volledige documentHet manifest sluit naadloos aan bij het doel van het KPCV: het verbeteren van de constructieve veiligheid.  Voor meer informatie kunt u terecht bij www.veiligheidindebouw.nu. Bekijk ook het fotoverslag van de conferentie van 25 januari.

#veiligheidindebouw #regieopveiligheid #borgingconstructieveveiligheid #versterkenlerendvermogen #conferentie #manifest #structureelveiliger #ontwerpbouwtechniek