Bedrijfsbezoek
De KPCV Partnerraad was eind maart te gast bij KPCV-partner Interboor Midsland in Utrecht. Aan de drukbezochte vergadering ging een interessant bedrijfsbezoek vooraf. Directeur Onno Dikkerboom vertelde dat Interboor Midsland niet zomaar een boorbedrijf is: “We doen meer dan boren alleen, we zijn een grote, technische dienstverlener in beton bewerken. We boren, zagen en repareren gewapend beton in het groot, binnen de infra- en bouwsector.” Betonboren doet het bedrijf al 65 jaar: “De kunst is om je met innovaties te blijven onderscheiden!”

Aanpak versterking bollenvloeren
De innovatieve inslag van Interboor komt onder meer uiting in de aanpak van de versterking van bollenvloeren. Dat moet vaak gebeuren onder omstandigheden waar overlast tot een minimum moet worden beperkt. Daarnaast moet zodanig worden geboord dat er geen schade aan de wapening ontstaat, terwijl ook wordt geijverd voor gunstige arbeidsomstandigheden. Samen met een bedrijf dat is gespecialiseerd in grondradar, ontwikkelde Interboor een arbeidsvriendelijke methode die de positie van wapening, bollen, etc. betrouwbaar in kaart brengt. Dat bracht aanwezigen op het idee dat deze methode wellicht ook inzetbaar is voor het verzamelen van gegevens voor de herberekening van  constructies in herbestemmingsprojecten. De praktijk leert immers dat as-built tekeningen vaak ontbreken of onvoldoende betrouwbaar zijn!

Partnerraad
Voor de vergadering van Partnerraad zelf verhuisde het gezelschap naar het nabijgelegen Carlton President. Daar konden we vier nieuwe partners voorstellen (zie eerdere nieuwsberichten). Dick Stoelhorst gaf een overzicht van lopende zaken en aanvullingen op de website sinds de laatste Partnerraadvergadering in november ’22 (zie hier de presentatie). Enkele reacties:

  • De deelnemers constateerden dat er heel veel loopt en dat die activiteiten waardevolle bijdragen leveren;
  • De toelichting van de Taakgroep Promotie riep nogmaals de vraag op of het wellicht mogelijk is om KPCV op een slimme manier toegankelijk te maken voor Engelstalige medewerkers;
  • Het bericht dat de ontwikkeling van de BRL 5032 over de coördinerend constructeur in de infra is stilgelegd, riep vragen op.

Presentaties
Zoals gebruikelijk verzorgden enkele partners in de tweede helft van de vergadering presentaties over onderwerpen die raken aan het werk van KPCV. Jan Tol en Martijn Takken lichtten de borging van constructieve veiligheid bij Van Hattum en Blankevoort toe. Dat was voor het geïnteresseerde publiek aanleiding voor verdiepende vragen.
Jurgen Hielema van RVB presenteerde de hoofdlijnen van het programma “Veiligheid in de bouw”, in het kader waarvan KPCV onlangs een manifest mede ondertekende. Ook deze inleiding kon rekenen op veel interesse. Jurgen’s presentatie kunt u hier downloaden.

Dick Stoelhorst dankte de inleiders en de deelnemers voor hun aanwezigheid en sloot de vergadering.