Donderdag 10 november vergaderde de KPCV Partnerraad in Berkel en Rodenrijs, waar we gastvrij werden onthaald in het BIM Experience Center van onze partner HILTI. In de goedbezochte bijeenkomst bespraken we diverse onderwerpen, waaronder:

  • de algemene ontwikkeling van KPCV;
  • de aanpassingen op KPCV naar aanleiding van goedgekeurde voorstellen uit de voorgaande vergadering, (Implementatie KPCV, Digitale Ontwikkelingen, Richtlijnen);
  • aanpassingen van de website zelf;
  • nieuwe voorstellen van de Taakgroepen Bestaande Bouw en de Veiligheidstool BORGR. De voorstellen voor Bestaande Bouw verwerken we op korte termijn op de site. De ontwikkeling van de nieuwe projectgebonden tool BORGR pakken we op zodra de aanvullende financiering rond is;
  • nieuwe onderwerpen zoals de Cursus Constructieve Veiligheid en de impact van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op de borging van constructieve veiligheid;
  • de aandacht die de ontwikkeling van de BRL’en 5022 en 5032 en het inzichtelijk maken van “onveiligheid” in de bouw de komende tijd van KPCV zullen vragen.

In het informatieve gedeelte van de bijeenkomsten gaven de volgende personen toelichtingen:

  • Ruben Onstein van RWS over hoe RWS de constructieve veiligheid borgt;
  • Gerard Steenhuis van Aveco de Bondt over de wijze waarop dit bureau en Van Hattum en Blankevoort invulling geven aan de oekaze van de directie van VolkerWessels om constructieve veiligheid te borgen;
  • Dick Bezemer en Nahkaj Schoen over het COBc rapport “Je bent ervan en je blijft ervan”;
  • Marjan Pols van HILTI over hoe HILTI van ontwerp tot uitvoering kan met haar producten en diensten bijdraagt aan de constructieve veiligheid.
Na afloop tracteerde HILTI de KPCV-partners op broodjes, demonstraties van slimme ankers en een rondleiding door het BIM Experience Center
Na afloop tracteerde HILTI de KPCV-partners op broodjes, demonstraties van slimme ankers en een rondleiding door het BIM Experience Center

De voortdurende informatiestroom rond KPCV vraagt om afstemming binnen de Partnerraad. Alleen dan kunnen we garanderen dat we gevalideerde kennis en ervaring delen op de site. In 2023 komt de Partnerraad dan ook opnieuw drie keer bijeen.

Bovenstaande is, helaas, slechts een zeer beknopte weerslag van alles wat donderdag de revue is gepasseerd. We kunnen ons goed voorstellen dat het veel vragen oproept. Als u meer wilt weten, schroom dan niet een mail te sturen naar info@kpcv.nl. We zullen uw vragen graag beantwoorden!