Waterschappen vervullen naast RWS een sleutelrol om ervoor te zorgen dat we in ons deltaland droge voeten houden. Dat doen ze met behulp van allerlei grote en kleinschalige constructies, zoals stuwen, overlaten, tijdelijke constructies, etc. KWT Waterbeheersing levert al 30 jaar innovatief maatwerk op dit gebied. Dat waterbeheersingsconstructies onder alle omstandigheden moeten blijven functioneren, stelt eisen aan de constructieve veiligheid. KWT wil graag haar bijdrage leveren om in de watersector die veiligheid te borgen. Het KPCV-bestuur heet KWT van harte welkom als nieuwe partner.