Niet alleen technologie 
De Hogeschool Arnhem-Nijmegen organiseert een minor “Creatief Construeren” voor studenten die zich willen verdiepen in het constructief ontwerpen. Deelnemers zijn zowel bouwkundigen die meer willen weten van draagconstructies, als civiel technici die kiezen voor het constructeursvak. De studenten komen uit het hele land.  In deze minor ligt de nadruk op het verdiepen van kennis op het gebied van materiaaltechnologie en andere vakinhoudelijke, technologische gebieden.  KPCV kreeg onlangs de gelegenheid om, in aanvulling daarop, een gastcollege te verzorgen over het belang van een goede organisatie van het proces. Constructieve veiligheid is tenslotte niet alleen een kwestie van technologie, maar ook van een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is de veiligheidscultuur binnen betrokken bedrijven een belangrijke invloedfactor voor het ontwerpen en realiseren van constructief veilige bouwwerken.

Online Teamscan
Een goede procesorganisatie en een juiste veiligheidscultuur zijn bij uitstek de onderwerpen waarop KPCV zich richt. De online kennisscans, die we dit jaar introduceerden, bleken een uitstekend middel om de studenten kennis te laten maken met borgingsacties voor constructieve veiligheid die op KPCV zijn te vinden. Ook om te benadrukken dat constructieve veiligheid niet alleen het “pakkie-an” is van constructeurs, maar een ketenverantwoordelijkheid! Met veel enthousiasme werkten de studenten een teamscan uit voor een imaginair project. De resultaten leidden tot een levendige discussie.  Zowel de studenten als de docent ervoeren de KPCV-invalshoek als een waardevolle toevoeging aan de minor

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u ook worden bijgepraat over KPCV, al dan niet in het kader van een opleiding?  Laat het ons weten!