Met die woorden ontvingen leden van de KPCV Partnerraad het nieuwe document “Constructieve Veiligheid en Contractvormen” op de site. In de loop van de jaren zijn her en der op KPCV verschillende teksten en figuren over de (eind)verantwoordelijkheden voor constructieve veiligheid bij verschillende contractvormen verschenen. De Taakgroep Implementatie heeft deze teksten en figuren nu samengebracht, afgestemd én verdiept in één document. De verschillen tussen verdelingen van rollen en verantwoordelijkheden bij traditionele contracten, Engineering & Build en Design & Build zijn inzichtelijk gemaakt in heldere schema’s en begeleidende teksten. Diverse borgingsacties verwijzen naar dit belangrijke document, zodat het op de juiste momenten in projecten onder de aandacht van betrokken partijen wordt gebracht. Bekijk hier het document!