Multidisciplinair
“Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid”. Dat is sinds jaar en dag het adagium van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Het is niet alleen het pakkie-an van constructeurs, ook andere disciplines beïnvloeden met hun werk de constructieve veiligheid. Zoals de architect, de installatie-adviseur, de bouwer, de installateur en niet te vergeten de opdrachtgever. We zijn dan ook heel blij dat de Partnerraad van KPCV een steeds breder spectrum aan disciplines weerspiegelt. Met de komst van Bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs is ook de installatieadvieswereld vertegenwoordigd.

Taakgroep Installaties
Dit was aanleiding voor KPCV om een multidisciplinaire Taakgroep Installaties samen te stellen. Die heeft zich gebogen over de wisselwerking tussen het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp. Hoe zorg je dat ervoor dat deze deelontwerpen gelijke tred houden, in de ontwikkeling van grof naar fijn steeds een samenhangend geheel vormen? Hoe voorkom je dat constructieberekeningen over moeten omdat was gerekend met te lage belastingen door installaties? Hoe voorkom je dat in een (te) laat stadium blijkt dat sparingen in constructies te klein zijn gedimensioneerd?

Gelijkwaardige opdrachten
Antwoorden van de Taakgroep Installaties op dergelijke vragen zijn verwerkt in een aantal bestaande en nieuwe borgingsacties op KPCV, met aandachtspunten voor alle betrokken disciplines. Uiteraard is het vakmanschap van de ontwerpteamleden heel belangrijk, maar het gaat er vooral ook om hoe effectief dat vakmanschap kan worden ingezet. Hierop hebben opdrachtgevers grote invloed. Zij worden opgeroepen om de ontwerpende partijen gelijkwaardige, op elkaar afgestemde opdrachten te verlenen en zorg te dragen voor tijd en middelen voor goede ontwerpcoördinatie. De Standaardtaakbeschrijving van BNA en NLingenieurs biedt daarvoor een prima basis!

Nieuwe borgingsacties
De Taakgroep heeft de volgende nieuwe borgingsacties geformuleerd:

Daarnaast heeft de Taakgroep Installaties een aantal bestaande borgingsacties aangescherpt:

De Taakgroep levert hiermee een zeer waardevolle bijdrage aan de content van KPCV!