Er zijn naar schatting 55.000 bruggen en viaducten in ons land, waarvan het grootste deel in beheer en/of eigendom is van decentrale overheden. Veel bruggen hebben hun theoretische levensduur bereikt of zullen die binnenkort bereiken. Maatregelen om bestaande kunstwerken in stand te houden, gaan de decentrale overheden mogelijk miljarden euro’s kosten. Maar het ontbreekt diezelfde overheden vaak aan voldoende kennis om te kunnen beoordelen of bruggen en viaducten nog voldoen aan de vigerende eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid.

Dit staat te lezen in de nieuwe CROW-CUR Aanbeveling 124:2019 “Constructieve Veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden”.  Het is het product van de gelijknamige SBRCURnet commissie/CROW-werkgroep onder voorzitterschap van ing. Eef Uiterwijk van de provincie Overijssel. Rapporteur is dr.ir. Adri Vervuurt van TNO.

De publicatie schetst een helder beoordelingskader, waarin alle relevante wetten, Bouwbesluitbepalingen, Eurocodes en  NEN-normen en dergelijke in onderling verband zijn geplaatst. Aan de hand van een overzichtelijk stroomschema beschrijft de commissie het beoordelingsproces. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe lagere overheden systematisch tot een onderbouwd oordeel kunnen komen omtrent de constructieve veiligheid van hun bestaande kunstwerken. Verschillende beoordelingsaspecten en -methoden komen daarbij aan de orde, zoals omgevingsaspecten, het bepalen van risicoscores, het maken van verificatieberekeningen, proefbelasten, archiefonderzoek, enzovoort. Veel aandacht is er ook voor materiaaleigenschappen van onder meer beton, verschillende staalsoorten, metselwerk en hout, maar ook de materiaaleigenschappen van de ondergrond krijgen de nodige aandacht. In de bijlagen wordt aandacht besteed aan de duurzame beschikbaarheid van informatie over bruggen, Object Informatie Document Eisen, een checklist voor de waarneming en registratie van constructieve schades en methoden om materiaalonderzoek te doen.

Kortom: de CROW-CUR Aanbeveling 124 oogt zeer gedegen en compleet. Dat maakt het ons inziens niet alleen bruikbaar voor decentrale overheden, maar ook zeer interessant voor ingenieursbureaus en bouwbedrijven! Met recht een Aanbeveling!

De CROW-CUR Aanbeveling “Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden” kunt u bestellen via de volgende link: https://www.crow.nl/publicaties/cur-aanbeveling-124-2019