In de loop van september starten maar liefst drie nieuwe taakgroepen om de kennis op ons platform nog verder uit te breiden en te verdiepen. De groepen zullen zich buigen over de volgende belangrijke items.

Circulair bouwen

Circulariteit staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. ‘Circulair bouwen’ is een hot item in de sector. Maar welke aandachtspunten levert dat op voor de constructieve veiligheid? Hoe kunnen we die borgen bij hergebruik van materialen en componenten die vrijkomen bij de ontmanteling van bouwwerken die we nú neerzetten. Of er allang staan? Een enthousiaste groep bestaande uit Huibert Borsje (TNO), Corné van der Steen (VABOR), Paul Minartz (ARCADIS), Jurgen Hielema (RVB), Erik Middelkoop (RoyalHaskoningDHV), Fred van Baalen (MOVARES), Nick Nass (MOBILIS) en Marcel Boks (SNS Intra) zal zich buigen over deze vragen.

Implementatie KPCV

Uit de kring van partners hebben Rudi Roijakkers (ABT), Wouter van der Bas (SWINN), Henk Verhoeven (Verhoeven & Leenders), Peter de Boer (Antea), Jos Hoonhout (VeriCon), Remco Mast (VWICC), Dick Bezemer (COBc/VBWTN), Jurgen Hielema (RVB), Bas van Ooijen (LievenseWSP) en Hilbert-Jan Kuijer (ABT) zich van harte bereid verklaard mee te werken aan de de introductie en implementatie van KPCV bij alle marktpartijen.

Installaties

Installaties maken een steeds groter deel uit van gebouwen en zijn nauw verweven met bouwkundige en constructieve bouwdelen. Onzorgvuldige en/of te late afstemming tussen installaties en constructies kunnen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Erik Middelkoop (Royal Haskoning DHV), René Sterken (BAM A&E), Roland Verbrugge (KREKON), Michael de Zwart (Aronsohn), Onno Dikkerboom (Interboor-Midsland), Frederic Strooband (Besix) en Frans van der Heijden (Hilti) trekken de kar bij het voorstellen van procedures om zulke risico’s te vermijden. De taakgroep wordt nog uitgebreid met vertegenwoordigers van installatieadviseurs en installateurs.

KPCV is trots op zoveel deskundige partners die zich actief inzetten om de content van KPCV steeds beter te maken!
Iedere taakgroep wordt gefaciliteerd door Dick Stoelhorst (Bouwwise!) en Dik Spekkink (Spekkink C&R). Dick treedt op als voorzitter en Dik zorgt ervoor dat alle resultaten een passende plek krijgen op het kennisplatform.