In januari 2022 publiceerde KPCV het document “Constructieve Veiligheid en Contractvoremn”. Daarin waren de verschillen in de verdelingen van taken en verantwoordelijkheden voor constructieve veiligheid bij traditionele contracten, Engineering & Build en Design & Build duidelijk beschreven en in beeld gebracht. “Misschien wel het belangrijkste document op KPCV” noemde onze Partnerraad het. We kregen veel voornamelijk positieve reacties, soms vergezeld van kritische noten en suggesties voor aanvullingen. Zo wezen KPCV-partners uit de infra er – terecht – op dat processen in die sector iets anders in elkaar steken dan in de B&U-sector, met aan andere verdeling van taken en resultaten per fase. Anderen benadrukten dat er per fase in het ontwerp- en uitvoeringsproces één constructeur expliciet eindverantwoordelijkheid moet dragen voor de constructieve veiligheid. De Taakgroep Implementatie heeft alle reacties zorgvuldig bekeken en verwerkt in een nieuwe versie 4 van “Constructieve Veiligheid en Contractvormen”.  U kunt het document hier downloaden. Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen!