Bestuursakkoord implementatie wet Kwaliteitsborging

Op 17 januari ondertekenden Minister Ollongren en voorzitter Van Zanen van de VNG een bestuursakkoord voor de implementatie en invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Rijk en VNG stellen dat ze met deze afspraken en de Wkb belangrijke stappen zetten om de bouwkwaliteit in Nederland te verhogen.

Nieuwe partners KPCV

Het KPCV mag zich verheugen in de komst van vier nieuwe partners!

Actieagenda Constructieve Veiligheid Brancheorganisaties

Drie brancheorganisaties - VNConstructeurs, Koninklijke NLingenieurs en Bouwend Nederland - organiseerden op 16 november 2018 in Zoetermeer de werkconferentie CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID VAN GEBOUWEN VERDIENT MEER! Dit resulteerde in een inspirerende Actieagenda van zeven punten. Het eerste actiepunt gaat over de structurele en branchebrede toepassing van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.

Wel of niet een hoofdconstructeur?

Naar aanleiding van recente (bijna) instortingen pleiten velen in de bedrijfstak voor de 'terugkeer van de hoofdconstructeur'. Maar op dit Kennisplatform komt de term hoofdconstructeur helemaal niet meer voor. Hoe valt dat te rijmen?

Voorlichtingsbijeenkomsten najaar 2018

In november en december van het vorige jaar organiseerde het KCPV een viertal goed bezochte voorlichtingsbijeenkomsten over het Kennisplatform. Een korte impressie.