Het gaat snel! Konden we vorige week trots melden dat KPCV zich verheugt in de steun van 53 Partners, vandaag verwelkomen we de 54ste! Met de komst van NVAF, de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken wordt het fundament onder KPCV nóg steviger (dit keer bijna letterlijk).

De NVAF is een ondernemersorganisatie die zich ten doel stelt de belangen van de leden – aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderingsmaterieel en aanverwante bedrijven – te behartigen. De vereniging telt ruim 100 leden; vrijwel alle zichzelf respecterende bedrijven in de funderingsbranche zijn aangesloten. De NVAF vertegenwoordigt dus een enorme bron aan specialistische kennis en ervaring. KPCV is er dan ook heel gelukkig mee dat deze belangrijke schakel in de keten van verantwoordelijkheden voor constructieve veiligheid is aangesloten bij het Kennisportaal.