In 2023 mocht KPCV de Nederlandse Vereniging Aannemingsbedrijven Funderingswerken (NVAF) als partner verwelkomen. Met een heel positief gevolg, want sindsdien levert NVAF een belangrijke bijdrage aan de kennis die via KPCV wordt ontsloten! De vereniging heeft namelijk voor haar leden een keur aan richtlijnen ontwikkeld, die ook interessant zijn voor de borging van constructieve veiligheid. Voorbeelden zijn  de Richtlijn voor funderingswerk in de publieke omgeving, Toepassing van beton bij in de grond gevormde funderingspalen en wanden en Ontwerpcriteria voor heitraversen.

De KPCV Taakgroep Richtlijnen stelde samen met NVAF het document “Richtlijnen NVAF in relatie tot Constructieve Veiligheid” op, die op KPCV is gepubliceerd. Het document bevat per richtlijn een beschrijving van de relatie met constructieve veiligheid en een link naar de betreffende richtlijn op de NVAF-site. In diverse borgingsacties op KPCV zijn verwijzingen opgenomen, zodat de NVAF-richtlijnen op de juiste momenten in het ontwerp- en uitvoeringsproces van bouwwerken in beeld komen. Een welkome en waardevolle aanvulling voor ons Kennisportaal!