De Werkgroep KPCV is een netwerk van enthousiaste professionals, vertegenwoordigers van onze partners, die gezamenlijk ernst willen maken met de verbetering van de (constructieve) veiligheid in de bouw & infra. Partners komen uit de kringen van overheid, opdrachtgevers, bedrijfsleven (adviesbureaus, bouwondernemingen), brancheverenigingen en kennisinstituten. De organisatiestructuur is informeel; niemand is de baas, iedereen heeft evenveel te zeggen. Dick Stoelhorst treedt op als de functioneel voorzitter die ervoor zorgt dat er desondanks efficiënt wordt vergaderd.

Het partnernetwerk is in korte tijd zodanig gegroeid, dat het niet meer efficiënt bleek om alle organisatorische details steeds met de volledige werkgroep te bespreken. Daarom is er een ‘Kerngroep’ ingericht, die organisatorische zaken behandelt, vergaderingen van de Werkgroep voorbereidt en namens de Werkgroep KPCV de financiën bewaakt.

Het inhoudelijke werk wordt gedaan door tijdelijke Taakgroepen: clubjes van 4 tot 8 personen die specifieke onderwerpen uitwerken voor de website. Dat kan om uitbreidingen gaan, maar ook om aanpassingen/verbeteringen van bestaande content. De taakgroepen leveren content aan, Dik Spekkink voert eindredactie en zorgt ervoor dat alles op de juiste manier op de website terecht komt.

Het bovenstaande schema toont welke taakgroepen op dit moment actief zijn. Onderwerpen die nog op het verlanglijstje staan, zijn onder andere:

  • hoe om te gaan met (systeemgrenzen van) innovatieve constructiesystemen;
  • nadere uitleg/discussie relatie ontwerpend-, coördinerend- en hoofdconstructeur;
  • interactie geotechniek en draagconstructies;
  • leidraad controle;
  • individuele verantwoordelijkheid van constructeurs;
  • best practices.