Nieuwe disciplines
Het Kennisplatform Constructieve Veiligheid (KPCV) is heel blij weer twee nieuwe partners te kunnen aankondigen. Zij vertegenwoordigen ook nog eens twee nieuwe disciplines uit de bouwsector! Naast opdrachtgevers, ingenieursbureaus, bevoegd gezag, bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven, toeleverende bedrijven, kennisinstituten en brancheverenigingen telt de partnergroep nu ook een bouwjurist en de bouwers van steigers, ondersteuningsconstructies en betonbekistingen. KPCV heet Pierik Legal BV en de VSB van harte welkom. Hun komst onderstreept eens temeer dat constructieve veiligheid een ketenverantwoordelijkheid is!

Pierik Legal BV
Dit is het bureau van bouwrechtadvocaat Marlies Pierik. Zij heeft haar sporen verdiend op tal van terreinen van het bouw- en vastgoedrecht. Mr. Pierik adviseert onder andere bij bouwcontracten en begeleidt haar klanten juridisch vanaf de planvorming tot en met de realisatie. Zij richt zich daarbij steeds op het creëren van de meest optimale samenwerking voor de betrokken partijen. Dit streven sluit naadloos aan op de doelstellingen van KPCV!

VSB
Missie van de Vereniging van Steigerbouwers, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB) is het bevorderen van de maatschappelijke erkenning van het vakgebied “Werken op hoogte”. Dat doet zij door kennis te delen, veilig werken te bevorderen, duurzaam te werken en te innoveren door haar platformfunctie. Het netwerk van de VSB maakt het mogelijk kennis en informatie te genereren die van groot belang is voor constructieve veiligheid in alle fasen van een constructie. Kortom: een passende, waardevolle verrijking voor KPCV!