In januari en februari van dit jaar hielden we verspreid door het land voorlichtingsbijeenkomsten om te laten zien hoe u het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid in de praktijk kunt gebruiken. We mochten ons verheugen in veel belangstelling en levendige discussies. Een groot aantal sprekers uit kringen van onze partners, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, lichtten toe hoe zij bij specifieke projecten de constructieve veiligheid te borgen aan de hand van het KPCV. Die presentaties werden elke keer vooraf gegaan door een toelichting over de ontwikkeling van KPCV en de doorontwikkeling van de content. Ook is de gelegenheid aangegrepen toelichtingen te geven op de implementatie van het Topoverleg van vijf bouworganisaties. Die hebben de handen ineen geslagen om een antwoord te geven op de vragen die het OOV heeft gesteld in haar rapport “Leren van Instortingen” n.a.v. de instorting van de parkeer garage in Eindhoven. In het bericht over de eerste bijeenkomst op 16 januari vindt u daar meer over.

Maar misschien nog wel belangrijker dan de voordrachten waren de discussies aan het eind van de bijeenkomsten. De deelnemers waren erg betrokken en gaven goede suggesties voor de verbetering en verder uitbouw van het Kennisportaal. We komen daar binnenkort op terug met  nieuwe voorstellen.

Bent u benieuwd naar de voordrachten? U kunt ze hier inzien!

Hebt u vragen, voorstellen voor verbetering of verdieping?  Schroom dan niet en neem contact met ons op via info@kpcv.nl