Op vrijdag 30 augustus heeft het Ministerie BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart in het kader van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). In eerdere berichten meldden we dat de werking van de Wkb de komende jaren in ca. 10% van de te vergunnen projecten in Gevolklasse 1 zal worden getest. Uit de proefprojecten moet blijken of er mogelijk nog onoverkomenlijke bezwaren zijn tegen de invoering van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging.

Het Instituut voor Bouwkwaliteit heeft de spelregels onlangs op zijn website gepubliceerd: zie https://www.stichtingibk.nl/2019/09/06/spelregels-proefprojecten-kwaliteitsborging/. Om de juiste conclusies te kunnen trekken, moeten alle proefprojecten worden uitgevoerd volgens de uniform beschreven
randvoorwaarden en spelregels. De spelregels zijn in lijn met het Bestuursakkooord dat BZK eerder dit jaar sloot met de VNG. In de proefprojecten kunnen eventueel specifieke afspraken worden gemaakt over korting op de leges.

Er wordt op korte termijn een landelijke begeleidingsgroep voor de proefprojecten ingesteld. Zodra deze aan de slag is,  zal er meer informatie beschikbaar komen over de wijze waarop projecten kunnen worden aangemeld.